شکلات نوعی محصول فرآوری شده از دانه کاکائو می باشد. دانه کاکائو در حقیقت همان میوه درختی به نام “تو بارمای” کاکائو می باشد. این درخت نوعی درخت استوایی است که میوه های این درخت تخمیر می شوند و سپس خشک و بو داده می شوند. در این مطلب می خواهیم شما را با انواع شکلات ها و تاریخچه آن ها آشنا کنیم.

X