داستان برند کیندر از سال 1968 در شهر آلبا، شهری کوچک در قلب ایتالیا، آغاز شد. مایکل فررو شکلات کیندر را توسعه داد. همجنین باعث شد این محصول به برندی معروف در

X